Lidmaatschap

Schermafbeelding 2015-02-08 om 23.41.56

Voordat een lidmaatschap tot stand komt kun je twee keer proefschieten. Het proefschieten kost € 5,- per keer. De lessen zijn bedoeld om kennis te maken met de schietsport maar ook met de vereniging. Je dient je voorafgaand aan de les te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en het lesgeld dient voor de les contant betaald te worden. Als je lid wordt zullen de kosten voor het proefschieten worden verrekend met je lidmaatschap.

Hieronder vind je onze lidmaatschapsgelden:
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) eenmalig ca. € 30,05 [2016 Groningen]

Voor de KNSA contributie verwijzen we naar:   https://www.knsa.nl/de-knsa/lidmaatschap/financien/contributie-afdracht/

Gemeente KNSA KNSA SSV Helpman
VOG entreegeld Contributie Contributie
Senior  € 30 – 45  €            35,00  €         42,50  €          200,00
Junior A 18 t/m 20  –  gratis  €         22,00  €          180,00
Junior B 15 t/m 17  –  gratis  €         17,00  €          150,00
Junior C 12 t/m 14  –  gratis  €         17,00  €          120,00

De bovenstaande contributiebedragen zijn exclusief K.N.S.A. bijdrage en zijn gebaseerd op een heel kalenderjaar. Voor de inwoners van Groningen is het mogelijk om tegen inlevering van de juiste Stadjerspasbon(nen) korting te krijgen op de contributie. Meer informatie hierover kun je vinden via www.groningen.nl/stadjerspas.

Voorwaarden lidmaatschap

  • Bij het aangaan van een lidmaatschap is men gehouden aan het Huishoudelijk Reglement
  • Er is geen wettelijk minimum leeftijd om de schietsport te mogen beoefenen
  • In de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar is toestemming vereist van een ouder of voogd
  • Bij het eerste bezoek van een minderjarige dient één ouder of voogd aanwezig te zijn
  • Voor het inschrijven hebben we een ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • Personen van 16 jaar of ouder dienen binnen vier weken een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen